При направена поръчка на нашият сайт ще Ви изпратим талон за 5% отстъпка за следваща Ваша поръчка в рамките на 30 дни. Талонът може да бъде преотстъпван на трети лица. При следваща Ваша поръчка просто в полето “Допълнителна информация” попълнете номера на талона и отстъпката ще Ви бъде приспадната от крайната цена.

За всякакви въпроси сме на Ваше разположение!