Връщане на стока

    Според “Закона за защита на правата напотребителите”,  Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от поръчания продукт в срок от 14 дни, считано от датата на получаването му. Единственото задължително условие в този случай е стоките да са в първоначалния търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. В този случай разходите по доставката са за сметка на Клиента. При неизпълнение на тези условия, HDChairs си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването им от клиента.

    След приемане на върнати стоки в срок и прегледа им, стойността им се възстановява на Клиентът в пълен размер не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е заявил връщане на стоката. Всеки Клиент е длъжен да съхранява получените от HDChairs продукти, тяхното качество и безопасност до момента на връщането им на HDChairs.